Tantrisk Massasje

ØNSKER Å FORBINDE DIN EROTISKE LIVSKRAFT TIL HJERTET

Som terapeut forsøker jeg å skape et rom for deg basert på dyp respekt, åpenhet og nærvær. Slik gis du muligheten til å oppleve deg selv og kroppen din på en måte som du kanskje har lengtet lenge etter. Innenfor rammen av en svært aksepterende atmosfære åpner du deg inn mot nytelsen av din seksuelle energi og erotiske livskraft. Denne ildfulle livskraften som er ment for så mye mer enn sex.

Fordi vi alle er oppvokst innenfor rammene av en patriarkalsk kulturarv, er vi påvirket av et begrenset syn på kropp og seksualitet. Synd og skam ligger i større eller mindre grad i det ubevisste hos oss alle. Det påvirker hvordan vi opplever oss selv, vår evne til å forbinde oss til andre mennesker, og hvordan vi møtes i intimitet eller avstand til hverandre. Det gjør mye med vårt selvbilde og med vår evne til å stole på egen livskraft. Det har vi egentlig ikke råd til å fortsette med. Hverken for vår egen del eller for en verden i stor grad av ubalanse. Noe av intensjonen med mitt arbeid er å åpne din oppfattelse av seksualitetens vesen som en erotisk livskraft inni deg, som gir glede, kreativitet og livslyst. Slik at du kan gjennoppdage deg selv og inspireres til å forme ditt liv i tråd med det.

InnerLife Tantrisk Massasje passer godt for deg som vil utforske din evne til erotisk nytelse og sensualitet i en utviklingsmessig sammenheng. Som terapeut er jeg opptatt av å møte deg der du er, derfor har vi alltid en innledende samtale i forkant av massasjen. I den bringes den tantriske visdom inn og jeg hjelper deg å se din prosess i et tantrisk perspektiv. Fordi jeg har en fireårig InnerLife psykoterapiutdannelse bak massasjeutdannelsen, er jeg åpen for å møte deg der du er og ta imot det som åpner seg i deg. Sammen vandrer vi inn i ukjent landskap.
Varmt velkommen!