Om Meg & Tantra

Min søken etter helhet og mening har hele tiden ledet meg videre i livet. Jeg har dyp respekt og stor interesse for mennesket og som allmennlærer i skolen fikk jeg verdifull innsikt i barnet, og den unike sammensetningen av kvaliteter og egenskaper som finnes i hver enkelt. Jeg videreutdannet meg til dansepedagog i 2005 og derfra fant jeg etterhvert ny fordypelse i psykoterapien. Jeg var ferdig utdannet Terapeut ved InnerLife-Akademiet i 2014 og gikk videre derfra inn i studier av Tantrisk Visdom.

Den Tantriske Visdomsveien har siden den gang vært veien jeg har valgt, støttet av min lærer og spirituelle veileder gjennom 10 år, Shalini Lind. Lind har mer enn 35 år bak seg med spirituell undervisning og driver InnerLife-Akademiet for Tantrisk Visdom.

InnerLifeTantra er hennes forståelse av essensen ved Østens tantriske livsvisdom og hennes forsøk på å tilpasse den til det moderne, vestlige mennesket.

LIVET PÅ JORDA ER HELLIG

Tantraen åpnet meg mot en forståelse av livet og av det å være menneske, som jeg opplever som vakker og meningsfull.  Det handler om deg og meg og alt ved det å leve på jorda. Tantraen favner det hele,  den favner så uendelig mye bredere og dypere enn den forenklede versjonen Vesten har oversatt den til. Tantra handler om bevissthet, først og fremst. Og om hvordan det feminine og det maskuline, eller yin og yang er ment å virke sammen. Videre forteller Tantraen oss at Gud og mennesket ikke er to adskilte fenomen, slik vi er opplært til å tro. Det pågår et ustanselig samspill mellom oss og den andre siden, mellom livet på jorda, og det som er større enn oss. Det skjer en kontinuerlig utveksling av informasjon, og det finnes ikke noe annet bindeledd mellom de to dimensjonene enn menneskekroppen. Kroppen din og livet ditt. Dermed kan det umulig finnes noe helligere enn livet på jorda, – sier Tantraen og beskriver dette møtet mellom de to dimensjonene via myten om “Shakti og Shiva”.

Shakti og Shiva representerer vår yin og yang, vår feminine og maskuline side i et uhyre elegant samspill inne i oss og mellom oss.  Shakti er det eteriske energifeltet i og omkring kroppen vårHun er yin, menneskets feminine intelligens, slik hun virker i oss når vi kommuniserer med den subtile siden av virkeligheten. Den Tantriske Massasjen henvender seg direkte til Shakti og vekker henne med sine langsomme og sensuelle strøk. Shiva er yang, det maskuline prinsipp og er auraen rundt kroppen vår. Shiva er uendelig. Han er ditt personlige livspotensiale. Og han er alt menneskene ennå ikke har realisert av muligheter for et kreativt og meningsfullt liv på jorden.

I Tantra er det vakre, erotiske møtet mellom Shiva og Shakti en symbolsk beskrivelse av et mulig kjærlighetsforhold mellom yin og yang, mellom den maskuline og den feminine intelligens i mennesket. Men det er også en beskrivelse av den likeverdige kjærligheten som kan erfares mellom alle mennesker og ikke minst mellom mennesket og det guddommelige. Det er Tantra. Vi trenger å forstå dette, slik at vi ikke forviller oss inn i forenklingenes vesen der Tantra har blitt til frigjort sex.